Početak Usluge
 

Kvalitetne usluge, usmjerene prema rješavanju korisničkih potreba i zahtjeva, predstavljaju jednu od glavnih značajki tvrtke Trikord.

Naše iskustvo, stečeno tijekom suradnje sa širokim spektrom raznih vrsta gospodarskih subjekata, državnih institucija te niza raznih organizacija jamči kvalitetan pristup rješavanju Vaših potreba.

U sklopu informatizacije Vaše organizacije, nudimo Vam savjetničke i nadzorne usluge kako informatičke vrste tako i organizacijsko / poslovno-procesne vrste.
Naši stručnjaci mogu pomoći pri optimiziranju poslovnih procesa unutar vaše organizacije kao i pružiti savjete pri nabavi odgovarajuće informatičke opreme.

Neke od naših usluga su:

  • idejnih koncepata
  • idejnih rješenja
  • idejnih projekata
  • razne studije
  • izvedba softvera
  • planiranje i vođenje uspostave
  • edukacije
  • pripreme i konverzije baze podataka


 

2010 Trikord d.o.o.