Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Šifrarnici pitanja i odgovora

Koriste se za definiranje anketa. Šifrarnici se koriste i za upis teksta pitanja i odgovora na drugim jezicima.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.