Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Kreiranje filtera

Prebacivanjem željenih odgovora u polje filtera limitiraju se ankete korištene u izvještajima na one koje sadrže odgovore uvjetovane filterom.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.