Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Snimanje filtera

Kreirani filter se može snimiti za kasnije brzo korištenje. Isto tako, snimljeni filter se može prebaciti i u stupce / redke izvještaja čime se dodaje još jedna dimenzija izvještajima.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.