Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Jednostavan prikaz

Prebacivanjem željenih odgovora u samo stupce ili redke dobiva se izvještaj o svim anketama u kojima se nalazi traženi odgovor.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.