Početak Proizvodi Nadzor izgradnje Karakteristike
 

GRANADA je namijenjena tvrtkama, koje informatizaciji pristupaju kao dijelu organizacijskog razvoja, i drže je isplativim ulaganjem, koje uz to povećava unutrašnju vrijednost tvrtke. Riječ je o tvrtkama koje posjeduju sve ili neke od nabrojenih osobitosti:
- veći broj istovremenih poslova
- brza i kvalitetna obradba većeg broja ponuda
- predavanje dijela radova na izvođenje kooperantima
- intenzivna i raznovrsna interakcija s investitorima, kooperantima i dobavljačima
   (upiti, ponude, cjenici, ugovori, jamstva, situiranje, predujmovi, itd.)

- mogućnost otvaranja više radnih naloga po poslu
- planiranje radova, prihoda, osoblja, opreme, utrošaka i troškova
- intenzivna interakcija sjedišta s gradilištem (zahtjevi, logistička obrada zahtjeva,
   usporedba stvarnih i kalkuliranih utrošaka, priprema situacija,
   izvršenja kao parametar obračuna plaća, itd.)

- veliki broj različitih stavaka u troškovničkim kalkulacijama,
   transakcijskim dokumentima, katalozima i cjenicima

- različitost namjena, varijantnost i pravila izračuna utrošaka normativnih stavaka
- dinamičko praćenje cijena.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.