Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Prikaz pitanja/ odgovora

Prozor upita na lijevoj strani sadrži drvo u kojem se nalaze sva anketna pitanja, dok se u sredini nalaze ponuđeni odgovori za trenutno selektirano pitanje.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.