Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Selektiranje odgovora

Za kreiranje izvještaja potrebno je bilo koju kombinaciju željenih anketnih odgovora selektirati te ih "prebaciti" u polje stupca i/ili redka. Ako se odgovori koriste u svrhu kreiranja filtera / ciljne skupine, onda se prebacuju u polje filtera.
Odgovore je moguće selektirati povlačenjem miša preko željenih odgovora, klikom na desni gub miša ili pritiskom kratica na tipkovnici.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.