Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Pridruživanje stupcima / redcima

Ovisno o željenoj vrsti izvještaja, selektirane odgovore prebacujete u polja stupaca i/ili redaka.
Prebacivanjem u samo stupce ili redke dobivate izvještaje koji sadrži podatke o anketa u kojima je traženi odgovor bio odabran.
Prebacivanjem niza odgovora u stupce i redke, dobivate izvještaje koji sadrže relevantne podatke o odgovarajućim anketama po stupcima i redcima te njihove presječne podatke.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.