Pońćetak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Kreiranje anketne baze

Nakon vezivanja pitanja i odgovora, automatski se kreira MS SQL baze podataka u koju se kasnije pune skenirani anketni odgovori.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.