Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Ankete

Same ankete su kreirane u posebnom softveru, dizajniranom upravo za tu svrhu. Ankete se tiskaju a po potrebi i uvezuju ako postoji veći broj anketnih listova.
Dizajn anketa se može prilagoditi potrebama klijenata.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.