Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Skeniranje / distribucija podataka

Skeniranje ispunjenih anketa se vrši vrlo brzim skenerima, a softver automatski prepoznaje selektirane odgovore. Postoji i čitav niz opcija kojima softver upozorava operatera u slučaju pogrešno ispunjenih anketa.

Nakon uspješnog skeniranja, administrativni modul Anketa + preuzima podatke te ih pridružuje odgovarajućim vezama pitanja i odgovora u kreiranoj anketnoj bazi. Tako ažurirana baza podataka se dostavlja korisnicima u vidu instalacijskog paketa. Jednostavnim pokretanjem paketa, baza podataka se ažurira na korisničkom računalu bez bilo kakve korisničke intervencije.

Pokretanjem korisničkog modula Anketa + korisnici će naći nove anketne podatke na raspolaganju.

 

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.