Početak Proizvodi Anketa + Karakteristike
 
Usluga kreiranja / skeniranja anketa

Korisnik može kreirati strukturu anketnih pitanja i odgovora koristeći administrativni modul Anketa +.
S obzirom da se završno kreiranje anketa kao i njihovo skeniranje vrši na specijaliziranom softveru i posebnim skenerima, mi Vam nudimo usluge inicijalnog kreiranja anketnih listova te njihovog skeniranja.

Ako se želite koncentrirati isključivo na rad sa analizom anketa, odnosno rad sa korisničkim modulom Anketa +, mi možemo preuzeti rad sa administrativnim modulom te, uz Vaše upute, kreirati i strukture anketnih pitanja.

S obzirom da su potpune usluge korisnicima jedna od naših osnovnih karakteristika, slobodno nas kontaktirajte sa bilo kojim posebnim potrebama ili zahtjevima.

 

 

 

2010 Trikord d.o.o.